راهکارهای تشخیص مصلحت
43 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » بهار 1386 - شماره 43 »(18 صفحه - از 170 تا 187)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از مجموعه مباحث با ارزش و چالشی عصر کنونی، بررسی راه‏های احتمالی و قطعیِ تشخیص مصالح اجتماعی به وسیله حاکم اسلامی و زیر مجموعه‏های گوناگون حاکمیت است که در لابلای مباحث متنوّع دین‏پژوهی، از جایگاه ویژه‏ای برخوردار بوده و تاکنون از سوی پژوهشگران گرانقدر، مطالب ارزنده‏ای در راستای آن به رشته تحریر درآمده است. اکنون ما نیز در این مجال برآن شدیم مبحث فوق را به صورت فشرده مطمح نظر قرار دهیم و به بهانه آن، اندکی درباره ساختار احکام حکومتی و پشتوانه منطقی آن بنویسیم. نکته در خور توجه در آغاز کلام این است، از آن جا که عنوان «مصلحت» عنوانی عام و فراگیر است و می‏تواند مصلحت موجود در احکام اولیه و ثانویه را در برگیرد، جا دارد برای پیش‏گیری از خلط در عنوان، مبحث «تشخیص مصالح احکام» را به صورت جداگانه و گذرا مورد تحلیل قرار دهیم و پس از آن، به بحث اصلی مورد اشاره بپردازیم...